DAVANT L'ESCENARI EXCEPCIONAL DE PANDÈMIA, GRUP REGANY S'HA MARCAT COM A OBJECTIU PRIORITARI GARANTIR EL PROVEÏMENT DE PRODUCTES DE PRIMERA NECESSITAT A la SOCIETAT.

La prioritat clau del Grup Regany és garantir la salut i benestar dels nostres treballadors, clients i proveïdors durant aquest període desafiador. Estem monitorant contínuament la situació i estem avaluant activament les conseqüències del govern.

El nostre objectiu és garantir els més alts estàndards de qualitat i seguretat dels nostres productes. Grup Regany, juntament amb tots els seus empleats, estan compromesos a exercir el nostre paper com una indústria essencial que proporciona aliments en aquests moments difícils. Les accions estan progressant a implementar polítiques de treball flexibles i quan sigui necessari, ajustar la capacitat disponible a la demanda ràpidament canviant dels diferents canals.

D’altra banda, davant les preocupacions traslladades per la nostra Associació sobre possibles problemes de transport quant a matèria primera i a producte transformats (farina, sèmola o segó), se’ns ha confirmat que l’objectiu del Govern és que l’activitat productiva i de transport segueixi amb normalitat i que amb la declaració de la càrrega del transport serà suficient per a circular sense problemes, en el cas que es produïssin futurs controls.